Mapa realizacji

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Budowa skateparku

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Mostek na Chrobrego

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa boiska do piłki nożnej oraz budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Królewskim

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu "Nowa Gdańska" (realizacja przy finansowym wsparciu Fundacji Isabella)

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt