Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
89 645 53 00

Adres e-mail
urzad-miasta@lubawa.pl

Dodatkowa strona www
lubawa.pl

Adres:

Urząd Miasta Lubawa
Rzepnikowskiego 9A
14-260 Lubawa

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubawa,
  ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa.
 2. Urząd Miasta Lubawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p. Maciej Grabowski
  e-mail: iod@lubawa.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody/wniosku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niewyrażenie zgody będzie skutkowało nie zgłoszeniem projektu do  Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miejska Lubawa oraz podmioty
  z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów realizacji Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
  nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych osobowych.