Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Lubawski Budżet Obywatelski

Słowo od burmistrza

Burmistrz Lubawy Maciej Radtke

Szanowni Mieszkańcy!

Lubawski Budżet Obywatelski to jedno ze źródeł poznawania potrzeb Mieszkańców. To właśnie My, lubawianie, możemy zarówno składać wnioski projektów, jak i wybierać "najlepszy" z nich do realizacji.

Na jaki projekt się zdecydować? Wachlarz możliwości jest szeroki. W ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego możemy realizować zadania zmierzające do poprawy estetyki najbliższego otoczenia, zwiększające potencjał rekreacyjny miasta lub małe projekty inwestycyjne lub remontowe.

Do budżetu obywatelskiego wniosek może złożyć każdy Mieszkaniec Lubawy, którego propozycję popiera grupa co najmniej 10. lubawian. Przed złożeniem wniosku zachęcam do wcześniejszych konsultacji z pracownikami Urzędu, by weryfikacja formalna projektu przebiegła pomyślnie i bez komplikacji. Ostatni, najbardziej emocjonujący etap, to głosowanie, które odbywa się tradycyjnie za pomocą kart do głosowania oraz przez Internet. Każdy z Nas ma jeden głos. Na realizację projektów w ramach LBO przeznaczamy kwotę nie większą niż 200 tysięcy złotych i - co ważne - muszą być one realizowane na terenie należącym wyłącznie do Gminy Miejskiej Lubawa.

Wygra ten projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Może się też zdarzyć, że w ramach jednej edycji LBO realizowanych będzie kilka Waszych propozycji, bo koszt ich wykonania nie przekroczy proponowanej kwoty w budżecie miasta. Biorąc udział w Lubawskim Budżecie Obywatelskim, faktycznie współdecydujecie, jak wyglądać ma nie tylko najbliższa okolica, w której mieszkacie, ale także całe miasto. Gorąco zachęcam, by każdy aktywnie włączył się do udziału w Naszym wspólnym przedsięwzięciu. Czekamy na Wasze pomysły. Życzę powodzenia!

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Lubawy
Maciej Radtke

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Lubawa, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu Mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 200 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy Mieszkaniec Gminy Miejskiej Lubawa.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych

Budowa placów zabaw i boisk

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 19.06.2023
do 15.08.2023

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 16.08.2023
do 20.09.2023

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

do 20.09.2023

Głosowanie

Od 21.09.2023
do 14.10.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 20.11.2023 r.

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski